na tle domów widoczne narzędzia - kombinerki, młotek i pędzel. ,napis nowosolski program majster dla seniorów

Rada Miejska w Nowej Soli na ostatniej sesji  w dniu 25 maja 2023 roku podjęła uchwałę dot. realizacji programu społecznego dedykowanego seniorom – Programu „Majster dla Seniora”. To już kolejny obok dotychczas realizowanych nowosolskich programów dla seniorów takich jak: Nowosolska Karta Seniora i Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla seniorów w wieku 65-74 lata.

Z Programu „Majster dla Seniora” będzie mógł skorzystać mieszkaniec Nowej Soli, który ma ukończone 60 lat oraz posiada Nowosolską Kartę Seniora. Senior będzie mógł zgłosić do Urzędu Miejskiego maksymalnie trzy usterki w swoim gospodarstwie domowym, a następnie koordynator programu, po weryfikacji wniosku przekaże zgłoszenie wybranemu wykonawcy tzw. „złotej rączce”, który umówi się na wizytę i dokona naprawy w miejscu zamieszkania seniora.

W ramach programu „Majster dla Seniora” usługa będzie bezpłatna w zakresie kosztów robocizny. Jedynym kosztem po stronie seniora będzie zapewnienie materiału, który jest niezbędny do wykonania usługi np. przy wymianie kontaktów/włączników senior musi zaopatrzyć się w kontakt/włącznik, przy ociepleniu okien – w materiał izolacyjny, przy instalacji żyrandola/lampy usługa dotyczy samej instalacji, a nie zakupu lampy itp.

Obecnie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przejdzie do kolejnego etapu, którym jest wybór wykonawcy w trybie konkursowym. Po wyborze wykonawcy, czyli tytułowego Majstra, zostanie zawarta z nim umowa i program przejdzie do fazy realizacji.

O kolejnych etapach wdrażania programu, w tym o rozpoczęciu przyjmowania wniosków, będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, jak również poprzez portale społecznościowe, plakaty umieszczone w przestrzeni miejskiej, w tym w komunikacji miejskiej.

Afisz promujący nowosolski program majster dla seniora.