osoby siedzą wokół stołu podczas szkolenia

Za nami dwuczęściowe szkolenie o komunikacji, które odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej.

To właśnie praca zespołowa jest czynnikiem decydującym o powodzeniu i efektywnej realizacji wspólnych celów. Poczucie odpowiedzialności, zaufanie, zorientowanie i dbałość o wynik, efektywna komunikacja oraz zaangażowanie, stanowią obszary podjętej pracy warsztatowej, która odbyła 9 października.

Uczestnikami warsztatów pn. „Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu cz. 1” byli:

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej,

Radni Miejscy Gminy Nowa Sól – Miasto,

Fundacja Panopticum,

społecznicy,

młodzież.

Druga część warsztatów odbyła się 16 października.

Na płaszczyźnie efektywnej komunikacji, w dobrze zintegrowanym zespole wiele spraw jest możliwych do osiągnięcia. Tak możemy podsumować drugą cześć warsztatów pn. „Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu cz. 2”.

Całość zajęć zorientowana była na realizacji celów związanych istotnymi czynnikami warunkującymi efektywność osiągnięć grupy: praca zespołowa, efektywna realizacja wspólnych celów, poczucie odpowiedzialności, zaufanie, zorientowanie i dbałość o wynik, komunikacja oraz zaangażowanie.

Uczestnikami warsztatów zrealizowanych w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, byli Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nowa Sól – Miasto, Andrzej Petreczko, a także jak zawsze niezawodna Marta Brych – społeczniczka i wolontariuszka. 

Szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

#AktywniObywateleGranty