komunikat

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COWID-19 zwiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosolskiego. Osobiste udzielanie porad w punktach zostaje zawieszone na okres od dnia 16.11.2020 r. do odwołania. We wskazanym terminie pomoc udzielana będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na poradę.
Rejestracja porad odbywa się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 13.30 tel. 790 227 119
Jednocześnie zapraszamy mieszkańców do samodzielnych zapisów na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, za pomocą witryny na stronie starostwa: www.powiat-nowosolski.pl
Aby zapisać się na bezpłatną poradę należy wybrać w prawym, bocznym menu niebieski baner: „Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi” i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w witrynie.
Informacje dotyczące dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego będą również udzielane pod numerem telefonu: 68 458 68 23.