10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

W związku z powyższym oraz faktem, że zdrowie psychiczne naszych mieszkańców jest dla nas ważne Wydział Spraw Społecznych organizuje konferencję nt. zdrowia psychicznego.  W tym roku konferencja odbędzie się pod tytułem „Problemy Zdrowia Psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną” i odbędzie się 25 października w godzinach 9:00 – 14:00 w Nowosolskim Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól.

Poniżej prezentujemy harmonogram konferencji:

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Problemy zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną”

9:00-9:15 rejestracja uczestników

9:15-9:30 oficjalne otwarcie

9:30 – 10:00 „Komunikacja alternatywna i wspomagająca jako narzędzie tworzenia komfortu psychicznego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi” –  Anna Zawierucha Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

10:00 – 10:20 „Terapia nie jedno ma imię – o formach terapii stosowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy” – Bogumiła Jastrzębska – psycholog Środowiskowego Domu Samopomocy

10:20 – 10:40 „Usamodzielnienie podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli – Agnieszka Jasińska – trener mieszkalnictwa/ mentor z Warsztatów Terapii Zajęciowych w Nowej Soli

10:40 – 11:00 „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – Adriana Bronikowska psycholog z Warsztatów Terapii Zajęciowych w Nowej Soli. 

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:00 „Problemy i wyzwania związane z diagnozą osób z niepełnosprawnością intelektualną – powiatowe orzecznictwo ds. niepełnosprawności” – Krzysztof Dziadkiewicz – psycholog orzekający w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności

12:30 – 12:45 „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy – PFRON” – Piotr Natkański i Agnieszka Kaczmarek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział Zielona Góra

12:45 – 13:15 Niepełnosprawność intelektualna okiem psychiatry – specjalista psychiatrii i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska – Stopczyńska.

13:15 – 13:45 Dobre praktyki – Wsparcie zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, innowacja społeczna „Wędrujące skrzynki” – Kalina Patek inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, Małgorzata Górna oraz Iwona Pawlikowska-Zielonka – nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli.

13:45 – 14:00 Zakończenie.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne zainteresowane powyższą tematyką, pracowników instytucji pomocowych, nauczycieli, rodziny osób niepełnosprawnych.

Do zobaczenia!