W dniu 17 czerwca 2023 r. podczas Święta Solan grupa robocza do spraw partycypacji społecznej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli prowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Nowej Soli. Konsultacje dotyczyły Programu Aktywności Społecznej dla Centrum Aktywności Społecznej. W czasie konsultacji pytano mieszkańców m.in. o to czy wiedzą co to jest CAS, czy byli w CAS i korzystali z jego usług, zapytano o to czego brakuje w Nowej Soli. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na aktywność i integrację społeczności lokalnej w Nowej Soli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych za poświęcenie nam swojego czasu oraz ciekawe podpowiedzi, uwagi co do działalności Centrum Aktywności Społecznej i jego rozwoju w zakresie spraw społecznych.

Konsultacje zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty