Przy białym stole na sali gimnastycznej siedzą osoby, które rozmawiają ze sobą

Co i jak poprawić w zasadach korzystania z zasobów Centrum Aktywności Społecznej? Jak zaplanować współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządem w 2024 r. i dlaczego style komunikacji są ważne – o tych sprawach rozmawialiśmy w piątek, 29 września br. w nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prof. UZ dra hab. Mariusza Kwiatkowskiego pn. „Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy)”. Następnie pracowaliśmy wspólnie nad tym co można poprawić i ulepszyć w zakresie korzystania z zasobów CAS-u. Równolegle toczyła się dyskusja dotycząca współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Gośćmi spotkania były organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej. W rozmowach konsultacyjnych brali również udział członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej.

Konsultacje społeczne oraz prace grupy roboczej ds. partycypacji społecznej organizowane są  w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

#AktywniObywateleGranty