W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli w dniu 03.11 br. w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” odbyło się spotkanie konsultacyjne opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli projektu Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 r. Prowadzącym spotkanie był Adam Szulczewski przedstawiciel Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

W trakcie spotkania konsultacyjnego omówiliśmy krok po kroku czym jest program współpracy, co program powinien zawierać, jakie są obowiązki jednostki samorządu terytorialnego oraz uprawnienia NGO wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto rozmawialiśmy jak składać uwagi do programu i jakie ma to znaczenie dla relacji samorząd – organizacje pozarządowe. W trakcie spotkania padło także kilka propozycji jak można usprawnić współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji za udział w spotkaniu i dużą aktywność.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty