pan Czarek podopieczny noclegowni. Mężczyzna ma na sobie okulary,stoi przy regale z książkami i grami, czyta książkę

W Dniu Ludzi Bezdomnych, wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, zawiozła do nowosolskiej noclegowni książki, gry planszowe i szachy. Bezdomność to bardzo złożone i niewątpliwie jedno z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Jedną z metod terapeutycznych jest czytelnictwo. Ostatnie wyniki badań mówią, że książki potrafią przynieść duże korzyści – zapewnić rozrywkę, ucieczkę od bieżących spraw, a także dać radość, wyciszenie i odprężenie. W Dniu Ludzi Bezdomnych chodzi nam o dostrzeżenie tych osób, które bywają dla nas często przeźroczyści, a którzy są wokół nas.
Głównym założeniem Dnia Ludzi Bezdomnych jest przedstawienie społeczeństwu problemów osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz przełamywanie stereotypów związanych z tym problemem społecznym.
Nowosolska noclegownia funkcjonuje od początków lat 90′ ub. stulecia. Od 2014 roku prowadzona jest przez Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta. Każdego roku Towarzystwo, którego prezesem jest Aleksander Tomaszewski, otrzymuje z budżetu miasta pieniądze w ramach dotacji organizacji pożytku publicznego. W tym roku jest to przeszło 400 tysięcy złotych.

Otrzymaliśmy także świetną wiadomość, że Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta pozyskało grant w wysokości 70 tysięcy złotych z rządowego programu „Pokonać bezdomność” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach przedsięwzięcia zostaną zatrudnieni specjaliści, którzy udzielą wsparcia z zakresu terapii uzależnień, doradztwa zawodowego, streetworkingu oraz edukacji zdrowotnej. W projekcie pracować będą terapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, streetworkerzy i pielęgniarki. Działaniami zostaną objęte osoby bezdomne zarówno te przebywające w miejskiej noclegowni, jak i te przebywające w pustostanach i na ogródkach działkowych. Projekt przygotował wydział spraw społecznych nowosolskiego UM przy współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta.