W dniu 14 września br. grupa robocza do spraw partycypacji społecznej wraz z praktykantami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunek: badania społeczne w praktyce, realizowała w terenie wywiady społeczne z mieszkańcami Naszego miasta. Wywiady terenowe stanowiły proces konsultacji w związku z przygotowaniem Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2023-2030. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami miasta to najważniejszy element konsultacji społecznych. Warto rozwijać dialog urzędników i mieszkańców, oraz wdrażać techniki konsultacyjne, które zmniejszają wzajemny dystans, zbudują zaufanie i poczucie wpływu lokalnej społeczności na sprawy ważne dla ich przyszłości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wywiadów za poświęcenie nam swojego czasu.

Spotkanie grupy roboczej zorganizowane zostało w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty