Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w związku z wyczerpaniem budżetu zakończono przyjmowanie wniosków w ramach Programu „Majster dla Seniora” Edycja 2023.
Informujemy jednocześnie, że kolejna edycja Programu „Majster dla Seniora” planowana jest do uruchomienia w marcu 2024 roku.
O rozpoczęciu przyjmowania wniosków poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych, a także poprzez publikację w lokalnej prasie i rozpowszechnienie plakatów w przestrzeni miejskiej.
Niebawem zostanie opublikowana informacja z realizacji Programu „Majster dla Seniora” – Edycja 2023.
Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie Programem.