W Centrum Aktywności Społecznej dzieje się wiele dobrego – dziś otwarto tu dwa place zabaw! Pierwszy, sfinansowany jest przez firmę Toms z naszej południowej strefy gospodarczej. Z tego wyjątkowego placu zabaw mogą korzystać wszystkie dzieci: i te sprawne, i te z niepełnosprawnościami. Nasz nowy plac zabaw stanowi wspólną przestrzeń integracji społecznej, przełamywania barier oraz stereotypów, a tym samym włączania osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Plac zabaw będzie mógł służyć również do wykorzystania podczas zajęć terapeutycznych jako element terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych oraz wzmacniający obustronną koordynację ruchową dziecka.
Drugi plac zabaw został sfinansowany przez firmę firmy M.A.D.I. – Bruk, to zintegrowana przestrzeń sensoryczna do terapii oraz zabawy w 4 strefach: ścieżka sensoryczna, strefa sensoryki zapachów, strefa stymulacji zmysłu słuch oraz strefa odpoczynku. Ścieżki sensoryczne wpływają na stymulacje układu nerwowego ale także zrelaksowania i uatrakcyjnienia przestrzeni na placu zabaw zarówno dla dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami rozwojowymi.
Projektowanie tej przestrzeni było konsultowane z Fundacja JuPi która swoją siedzibę ma w CASie oraz terapeutką terapii sensorycznej Anetą Nawrot.

Składamy serdecznie podziękowania dla państwa Ilony i Dawida Wilimberg oraz firmy TOMS Polska Sp. z o.o. i jej dyrektorowi panu Jackowi Rusinowi General Manager firmy za Wasze otwarte i pełne wrażliwości serca!