Mapa aktywności organizacji pozarządowych to inaczej bank danych o organizacjach pozarządowych, który zawiera zestawienie informacji o lokalnych organizacjach funkcjonujących na terenie miasta Nowa Sól oraz na terenie kraju, których filie bądź oddziały działają na rzecz nowosolskiej społeczności.
Informacje o podmiotach publikowane są na stronie internetowej miasta oraz w BIP celem dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością podmiotów.
W celu stworzenia pełnej i aktualnej informacji o podmiotach działających na terenie miasta, zachęcamy organizacje do wypełnienia ankiety nowosolskiego banku danych o organizacjach pozarządowych, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/548/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2022, poz. 2527) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 r. i złożenia jej w Urzędzie lub w Centrum Aktywności Społecznej w terminie do 18.08.2023 r.
Druk ankiety można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu przy ul. Piłsudskiego 12, w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12 pok. nr 7 oraz na stronie BIP https://bip.nowasol.pl/mapa-aktywnosci-organizacji-pozarzadowych.html

Mapa organizacji pozarządowych – ankieta