Partycypacja obywatelska jest bardzo ważnym narzędziem współczesnej demokracji. Oznacza ona aktywny udział obywateli w podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą. To doskonała okazja do dialogu mieszkańców i organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Prowadzi ona do wspólnego wypracowywania rozwiązań i podejmowania wspólnych, przemyślanych decyzji. Wychodząc temu na przeciw Miasto Nowa Sól wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum, rozpoczęło starania mające na celu wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w Nowej Soli w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” poprzez przygotowanie cyklu szkoleń poświęconych konsultacjom społecznym.

Przez najbliższe kilka miesięcy mieszkańcy, społecznicy, urzędnicy oraz radni będą wspólnie uczyć się i przeprowadzać modelowe konsultacje społeczne pod okiem Damiana Deca – doświadczonego doradcy i szkoleniowca, zarządzającego licznymi projektami rozwojowymi, współpracującego z biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną.

W sobotę 21.01 br. w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbyło się pierwsze szkolenie z  drugiego cyklu szkoleń z zakresu konsultacji społecznych.

Poprzez zabawy rozwijające umiejętności społeczne uczestnicy sobotniego szkolenia dowiedzieli się co to jest dialog obywatelski, partycypacja obywatelska, co to są bariery konsultacji społecznych, zagrożenia wynikające z konsultacji społecznych oraz poznali wiele innych zagadnień z zakresu konsultacji społecznych.

Było bardzo pracowicie, ale wiedza podana w przystępny sposób, przez prowadzącego z ogromną wiedzą i pasją łatwiej i przyjemnie się przyswaja.

Dziękujemy za Waszą obecność! Do zobaczenia w Centrum Aktywności Społecznej na kolejnym szkoleniu już 25 lutego!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty