W 2019 roku w wyniku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 22 sierpnia został uznany za Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Ma on na celu uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z działaniami dyskryminacyjnymi skierowanymi w stosunku do osób wierzących.
W Polsce podmiotem, który zdecydował się na organizację Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie jest Laboratorium Wolności Religijnej. Laboratorium Wolności Religijnej powstało z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.