Prezydent Jacek Milewski i wiceprezydent ds. społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska spotkali się z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 1, aby wręczyć młodym wolontariuszom nagrodę, którą zdobyli startując w konkursie Nowosolskie Kryształy Wolontariatu. Szkoła Podstawowa nr 1 zdobyła tytuł laureata w swojej kategorii i kapituła konkursowa postanowiła nagrodzić szkolne koło wolontariatu za wielowymiarowość powziętych inicjatyw, za spojrzenie na wolontariat w sposób globalny oraz podejmowanie innowacyjnych akcji, które uczą najmłodszych wolontariuszy, że świat nie kończy się na podwórku, szkole czy rodzinnym mieście.
Dyplom, statuetkę i nagrodę odebrali dyrektor Paweł Juckiewicz, opiekunka szkolnego koła wolontariatu – Wioleta Maćkowiak oraz uczniowie z klas 2, 7 i 8. Serdecznie gratulujemy zaangażowania na rzecz działalności wolontariackiej.