dwie kobiety i trzech mężczyzn siedzą wokół stołu

Aktywność społeczna w Centrum Aktywności Społecznej ciągle na wysokich obrotach. W dniu 10.05 br. w CAS odbyły się jednocześnie dwa spotkania z udziałem wolontariuszy nowosolskich organizacji, mieszkańców, uczniów, społeczników i radnych.  W pomieszczeniu wspólnym odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej, a w sali konferencyjnej trwały warsztaty pt. „Socjal media w pracy wolontariusza”.

Obie grupy pracowały bardzo dynamicznie nad swoimi tematami.

Grupa robocza wybierała metodę i narzędzie prowadzenia konsultacji społecznych na najbliższe wspólne spotkanie przedstawicieli NGO w Nowej Soli (III wspólna kolacja NGO  w Stowarzyszeniu NSKA Odrodzenie). Konsultacje społeczne będą dotyczyły przyszłych tematów na V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych (V NFOP) będące platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęto również pracę nad procesem projektowania V NFOP.

Wolontariusze nowosolskich organizacji pod okiem Sylwii Stadnik z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze „od kuchni” mogli dowiedzieć się jak wykorzystywać social media w pracy wolontariusza, jak pisać dobre posty, tworzyć krótkie filmy i jak budować zaangażowanie odbiorców. Szkolenie zawierało praktyczne porady i wskazówki z zakresu prowadzenia kont w social mediach i wykorzystania mediów społecznościowych w pracy społecznej.

Oba spotkania były bardzo merytoryczne.

Dziękujemy za Waszą obecność!

Spotkania zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty