Miasto Nowa Sól i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ogłaszają nabór do Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Kasprowicza 12.

Celem działalności Domu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób starszych, a także polepszenie ich funkcjonowania. Placówka dysponuje 30 miejscami.

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowa Sól, w wieku 60 lat i powyżej, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki, które czują się samotne oraz chcą przyjemnie spędzić czas, chcą wziąć udział w ciekawych zajęciach oraz poprawić swoją kondycję fizyczną.

OFERUJEMY
pobyt przez 8 godzin dziennie,
ciepły posiłek,
zajęcia psychoedukacyjne, sportowo-rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, ćwiczenia pamięci, konsultacje prozdrowotne, wycieczki itp.,
opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

1.Bezpośrednio w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” ul. Kasprowicza 12, od 2 marca do 12 marca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.
2.Pocztą elektroniczną na adres: a.kozlowska@mopsnowasol.pl

PRZYJĘCIE DO DOMU NASTĘPUJE NA PODSTAWIE WNIOSKU
ORAZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE:

1.Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli https://mopsnowasol.bip.gov.pl/
2.Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli www.nowasol.pl
3.W siedzibie Dziennego Domu „Senior+” ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól.
4.W punktach podawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli i Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Dodatkowo informacje na temat naboru oraz uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior+ udzielane są pod numerem telefonu: 883 377 422.