kobieta na wózku inwalidzkim, obok duży kwiat doniczkowy

Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubuskiego projekt „Niepełnosprawni – Pełnoprawni”, który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Opracowanie to zostało zrealizowane na zlecenie Województwa Lubuskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i jest dofinansowanie z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niniejsze Kompendium zawiera zbiór prawnych unormowań dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Zawiera regulacje dotyczące dostępności do świadczeń, przedstawia ulgi, a także aspekty związane z rehabilitacją społeczną oraz zawodową.