sprzęty zakupione w ramach pomocy noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy świętego Brata Alberta - ręczniki, stacja do dezynfekcji, środki czystości

W ramach walki z koronawirusem, nowosolska Noclegownia pozyskała pieniądze na zakup środków ochrony osobistej, które są niezbędne do funkcjonowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego i wspomagają walkę z jego rozprzestrzenianiem się. Prowadzącemu Noclegownię – Towarzystwu Pomocy św. Brata Alberta, pomógł wydział Spraw Społecznych naszego Urzędu, który wsparł Towarzystwo w pisaniu wniosku do ROPS

Kupiono następujące rzeczy: maseczki, rękawiczki jednorazowe, Octanisept, płyn do dezynfekcji rąk, fartuchy ochronne nienasiąkliwe z długim rękawem.

Rezultatem tego zadania będzie poprawa warunków bytowych i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie noclegowni, a także bezpośrednio mniejsza ilość zachorowań u podopiecznych placówki.

Kupiono także sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatki, która była niedoposażona, a pomieszczenie jest niezbędne w sytuacji, gdy u podopiecznych występują objawy choroby.

Kupiono więc pralkę przemysłową, która jest przystosowana do prania ciężkich kocy i pościeli. Jest to niezbędne, aby podopieczni noclegowni mieli na bieżąco wymienianą pościel. Pościel używana w izolatce musi być także odpowiednio zdezynfekowana po pacjencie, by nadawała się do ponownego użytku. Suszarka, którą kupiono pozwoli usprawnić obieg prania i wymiany pościeli po osobach przebywających w izolatce. Niezbędna była także gastronomiczna zmywarko-wyparzarka, która pozwoli na bezpieczne użytkowanie naczyń podczas posiłków. Kupiono leżankę lekarską, która ułatwi badanie w izolatce, a także stołu i dwóch krzeseł. Niezbędna jest także apteczka z wyposażeniem, ponieważ do tej pory nie była na stałe na stanie izolatki. Niezbędne w codziennym funkcjonowaniu izolatki są także termometr bezdotykowy i ciśnieniomierz. Lampy UV pozwolą na szybką dezynfekcję powierzchni izolatki, a mop parowy na sprawne i efektywne umycie i dezynfekowanie dużych powierzchni. Izolatkę doposażono w nawilżacze powietrza, które osobom z dusznościami i ostrym kaszlem pomagają wydolnie oddychać.

Rezultatem tego działania jest doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, dzięki któremu izolatka może działać w pełni i być buforem bezpieczeństwa w sytuacji ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem.

Do noclegowni kupiono również bezdotykowy dystrybutor na płyn dezynfekujący do rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, dozownik mydła, antybakteryjne mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, ręczniki papierowe, sztućce i naczynia jednorazowe, apteczka, prześcieradła w rolce, materace antypoślizgowe, nakładki na materace, komplety pościeli bawełnianej, koce, poduszki, gumowe klapki, wózek do sprzątania, maszynę do mycia podłóg, stojący dystrybutor płynu dezynfekującego Clean Hands, wózek na brudną bieliznę, termosy na ciepłe napoje.

Rezultatem jest poprawa warunków bytowych i sanitarnych w placówce oraz dostosowanie się w pełni do procedur utrzymania czystości obowiązujących podczas pandemii.

Koszt całego przedsięwzięcia to 52.500 zł.