Wzmocnienie procesów konsultacji społecznych to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy mieszkańcy, społecznicy, urzędnicy oraz radni będą wspólnie uczyć się i przeprowadzać modelowe konsultacje społeczne – właśnie rozpoczyna się nabór na pierwszy cykl szkoleń dotyczących konsultacji społecznych.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych, społeczników, mieszkańców miasta zainteresowanych sprawami społecznymi, nowosolskich radnych oraz urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowej Soli.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

Preferowane będą osoby, które zadeklarują udział w całym cyklu składającym się z 3 szkoleń, które poprowadzą trenerzy i praktycy konsultacji społecznych.

Tematy i terminy szkoleń:

  1. Wprowadzenie do konsultacji społecznych – 26 marca 2022 r. (trener: Damian Dec)
  2. Jak przygotować i przeprowadzić konsultacje społeczne? – 2 kwietnia 2022 r. (trener: Tadeusz Mincer)
  3. Konsultacje społeczne w praktyce – 23 kwietnia 2022 r. (trener: Damian Dec)

Czas trwania szkoleń: 9.30 – 16.30

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12.

Jak się zgłosić?

Chęć udziału w cyklu szkoleń można zgłaszać do 22 marca 2022 r.  za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego pod adresem https://bit.ly/szkolenia-Na-Spolecznej-Fali  

Szczegółowe informacje są dostępne również na stronach internetowych nowasol.pl i fundacjacp.org

Co po szkoleniach?

Cykl 3 szkoleń jest wprowadzeniem do dalszych działań. Osoby, które wezmą udział w szkoleniach będą stanowiły trzon grupy roboczej do spraw konsultacji społecznych, która w najbliższych miesiącach zajmie się przygotowaniem sześciu procesów konsultacyjnych. – Wspólnie z mieszkańcami i społecznikami porozmawiamy m.in. o tym jak ich zdaniem powinna wyglądać Młodzieżowa Rada Miasta, pochylimy się nad programem współpracy Nowej Soli z organizacjami pozarządowymi czy zaprosimy do rozmowy o pomysłach na działania w ramach Centrum Aktywności Społecznej.

To jednak nie wszystko. Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” zakłada również szereg działań mających na celu wsparcie lokalnych wolontariuszy czy wzmocnienie nowosolskich organizacji pozarządowych m.in. poprzez organizację dedykowanych szkoleń czy Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Większość zaplanowanych działań będzie realizowana przy współpracy z nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej.

Pytania, informacje – osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli

Marcin Herma

herma@nowasol.pl

tel. 570 358 604

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Adam Szulczewski

a.szulczewski@fundacjacp.org

tel. 533 316 283

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Na jego realizację pozyskano. Na jego realizację, która potrwa do końca września 2023 r. pozyskano 83 781,83 euro.