Rozwój sieci wolontariatu w Nowej Soli to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przeszliśmy od planowania do realizacji. Pierwsze szkolenie dotyczące wolontariatu skierowane do opiekunów i koordynatorów wolontariatu za nami.

Na szkoleniu prowadzonym przez trenerkę, nauczycielkę, socjoterapeutkę, coacha, menadżera personalnego Martę Cielińską-Idziak rozmawialiśmy m.in. o tym jak przygotować szkołę, organizację do współpracy z wolontariuszami, jak wyznaczać potrzeby, cele i delegować zadania, jak przeprowadzać rozmowy ewaluacyjne i oceniające, jak doceniać wolontariuszy, omówiliśmy szczegółowo obowiązki formalno-prawne związane z zatrudnieniem wolontariuszy.

Gościem szkolenia była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aldona Porczyńska-Nalewajko, która  przybliżyła nam skalę zapotrzebowania na wolontariat w pieczy zastępczej. Mówiła o: poszukiwaniu wolontariuszy do pracy przy odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych, organizowaniu dzieciom czasu wolnego oraz udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów. Mówiła również o możliwości zbudowania stałego wsparcia dla dzieci będących w pieczy zastępczej poprzez powiązanie wolontariuszy z rodzinami.

To nie koniec naszych działań związanych z tematyką wolontariatu …  już w połowie czerwca odbędą się dwa szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów/wolontariuszy z naszych nowosolskich szkół.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty