29 września 2023 r. (piątek), godz. 16.30

Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli,

ul. Kasprowicza 12 – sala gimnastyczna

16.30 Powitanie i wprowadzenie 

16.40 Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy) – prof. UZ dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego) 

17.30 Cześć warsztatowa – konsultacje społeczne:  

Ewaluacja zasad korzystania z zasobów Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli – równoległe sesje konsultacyjne

Zaplanujmy współpracę, czyli Program współpracy Gminy-Nowa Sól Miasto z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – równoległe sesje konsultacyjne 

Prowadzenie:

Adam Szulczewski (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum),

prof. UZ dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego). 

18.40 Podsumowanie konsultacji i zakończenie spotkania

Dla kogo jest to spotkanie?

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Nowej Soli, którzy korzystają lub chcieliby skorzystać z zasobów Centrum Aktywności Społecznej;

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą – Nowa Sól Miasto i ubiegających się o środki na realizację zadań publicznych finansowanych przez Miasto Nowa Sól;

dla wszystkich zainteresowanych tematyką konsultacji społecznych i partycypacji;

Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest wdrażany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty