wizerunek medalu i napis: stypendium prezydenta miasta - Nowa Sól na 2024 rok

Stypendia Prezydenta Miasta Nowa Sól przyznawane są w oparciu o uchwałę nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Nowa Sól w dziedzinie sportu i kultury (Dz.Urz.Woj.Lub. 2018 r., poz. 2269). Stypendia mają formę wsparcia finansowego dla osób osiągających wybitne wyniki w dziedzinie sportu oraz kultury.

Stypendium może być przyznane:

– osobie fizycznej – uczniowi lub studentowi, zamieszkałemu w Nowej Soli,do ukończenia 25 roku życia,

– osobie reprezentującej Gminę Nowa Sól – Miasto tzn.:

 * uczącej się w jednostkach oświatowych na terenie Miasta (nie dotyczy studentów),

 * trenującej w klubach/stowarzyszeniach sportowych mających swoją siedzibę/jednostkę terenową na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto,

 * działającej w gminnych jednostkach kultury czy lokalnych organizacjach społecznych,

– w dziedzinie sportu osobie osiągającej wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej krajowym w ramach dyscyplin olimpijskich:

* w dyscyplinach zespołowych –  minimum I liga,

* w dyscyplinach indywidualnych – zajmującej miejsca medalowe w zawodach rangi mistrzostw Polski lub biorącej udział w mistrzostwach Europy, świata, igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich. – w dziedzinie kultury osobie wyróżniającej się w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w szczególności laureatowi (3 pierwsze miejsca) konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub innych form współzawodnictwa kulturalnego na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

Więcej informacji w załączniku:

WNIOSEK: