23 lutego 2021r., obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje 350 mln ludzi na świecie. W Polsce szacuje się, że na depresję choruje około 1,5 miliona Polaków.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli zakupił kampanię profilaktyczną skierowaną do  uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie naszego miasta pt. „DepresJA?”, której materiały skupiają się na zagadnieniu powrotu uczniów do równowagi i bezpieczeństwa, które zostało nadszarpnięte w wyniku izolacji społecznej i trwającej pandemii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne scenariusze zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami, indywidualne karty pracy, ulotki dla rodziców oraz plakaty. Materiały wpisują się w potrzebę profilaktyki i wczesnej interwencji związanej z pojawieniem się problemów psychicznych u dzieci i młodzieży.

Ponadto Wydział Spraw Społecznych, przekaże do gabinetów psychologicznych i POZ zlokalizowanych na terenie miasta zbiór ulotek profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących depresji.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych mieszkańców, Urząd Miejski w Nowej Soli, organizuje konsultacje psychologiczne dotyczące problemu depresji, które odbywać się będą w każdy piątek od 25 lutego do 25 marca 2022r., w godz. 16:00-18:00, w siedzibie PsychoCentrum, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 2 w Nowej Soli, Tel. 790 470 504/ 790 470 505.

Informujemy również, że rusza XVI edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Podobnie jak w poprzednim roku tematem przewodnim będzie prewencja kryzysów u dzieci i młodzieży.

W ramach Kampanii odbędzie się także „Dzień otwarty” w dniu 27.02.2022 w godz. 16:00-18:00, odbędzie się on w formie otwartej konferencji on-line, w której udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani powyższą tematyką. Zarejestrować się można na konferencję poprzez poniższy link:

https://servier.clickmeeting.com/354772524/register

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją w dniach 21-27.02 prowadzony będzie  Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 – czynny w w godz. 17:00 – 19:00.