Gmina Nowa Sól – Miasto w roku 2020 przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021. Celem powyższego programu jest rozszerzenie prowadzonej powszechnie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w Szkołach Podstawowych. W 2020 do Wydziału Spraw Społecznych wpłynęły zgłoszenia ze wszystkich Szkół Podstawowych na ternie miasta, w związku z czym programem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas VII i VIII.

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiony na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod patronatem prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. To właśnie z tej okazji na początku lutego Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przekaże materiały do nowosolskich szkół podstawowych, które są niezbędne do realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności samobadania skóry czy różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotwory ze zwykłymi znamionami na podstawie ABCDE („czerniakowe abecadło”).