W dniu 21.12 br. członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej pracowali warsztatowo z Damianem Decem z Instytutu Inspiracji oraz dr hab. Mariuszem Kwiatkowskim prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego nad Programem Aktywności Społecznej w CAS.

Na spotkaniu omówione zostały kryteria jakimi powinna kierować się grupa przy tworzeniu Programu Aktywności Społecznej (czas, możliwości, obszary tematyczne w mieście, które są „niezagospodarowane”,  ważność problemu).  Rozmawiano również o narzędziach badawczych, które można będzie zastosować przy prowadzeniu rozmów z mieszkańcami (spacery badawcze, ankiety, debaty, happening/i).

Wyszliśmy z zajęć z pełnymi głowami informacji, które efektywnie spożytkujemy przy tworzeniu dokumentu dla naszych mieszkańców.

Program Aktywności Społecznej to dokument wyznaczający kierunki rozwoju Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Założeniem programu jest wspieranie i animowanie inicjatyw mieszkańców Nowej Soli. CAS ma się stać przestrzenią spotkań oraz rozwoju mieszkańców po to, żeby czuli się dobrze w naszym mieście.

Dziękujemy panu Adamowi Szulczewskiemu z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum za kawał serca, które wkłada w pracę na rzecz mieszkańców Nowej Soli.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty