W Centrum Aktywności Społecznej odbyły się ostatnie szkolenia w 2023 r. dla aktywnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.I tak, w dniach 18 listopada 2023 r. oraz 25 listopada 2023 r. mieszkańcy Nowej Soli uczestniczyli w Akademii Aktywnego Mieszkańca.  W trakcie cyklu dwóch szkoleń uczestnicy dowiedzieli się  m.in. jak zacząć działać lokalnie, jak szukać wsparcia dla swoich pomysłów, jakie są narzędzia oddziaływania na najbliższe otoczenie, jak funkcjonuje budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, ciała konsultacyjne, skargi, wnioski i petycje, dostęp do informacji publicznej, konsultacja społeczna czy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Dużo zagadnień przedstawionych w przystępny sposób przez aktywnych praktyków: Iwonę Janicką – działaczkę obywatelską i samorządową, animatorkę lokalną i polityk; oraz Szymona Osowskiego –  prawnika, prezesa Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.Z kolei w dniu 22 listopada 2023 r. organizacje pozarządowe szkoliły się z zakresu E-doręczeń i RODO w organizacjach pozarządowych.Wraz z prowadzącą szkolenie prawniczką Urszulą Giercarz uczestnicy spotkania uczyli się m.in. jak założyć skrzynkę na e-doręczenia dla swojej organizacji? Z jakimi podmiotami w komunikacji będą wykorzystywane e-doręczenia? Ponadto zapoznali się z przepisami RODO w zakresie zbierania danych na potrzeby realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, społecznikom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych za udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez CAS. 

Szkolenia  zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty