grafika informująca o konkursach ofert na zadania z gminnego programu profilaktyki na 2024 r.

Prezydent Miasta ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2024 roku z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025:

https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-udzielenie-dziennego-pobytu-dla-osob-bezdomnych-uzaleznionych-od-alkoholu-i-podejmowanie-dzialan-rehabilitacyjnych-w-2024-roku.html?

https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-prowadzenie-terapii-grupowej-dla-osob-uzaleznionych-od-alkoholu-w-2024-roku.html?

https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-prowadzenie-terapii-dla-osob-uzywajacych-szkodliwie-i-uzaleznionych-od-substancji-psychoaktywnych-i-nsp-w-2024-roku.html?

https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-prowadzenie-placowek-wsparcia-dziennego-w-formie-opiekunczo-wychowawczej-i-lub-specjalistycznej-w-2024-roku.html?

https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-niesienie-pomocy-w-utrzymywaniu-abstynencji-alkoholowej-i-wspieranie-srodowisk-abstynenckich-w-2024-roku.html?