Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonawcę usług naprawczych w ramach Programu „Majster dla Seniora” polegającego na wsparciu seniorów poprzez świadczenie na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej: https://bip.nowasol.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonawce-uslug-naprawczych-w-ramach-programu-majster-dla-seniora.html
Oferty można składać do 2 sierpnia 2023 roku, do godziny 15:30.