Uczestnicy spotkania dotyczącego prac nad Miejską Strategią Rozwiązania Problemów Społecznych w trakcie dyskusji

W środę 30 września odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące prac nad Miejską Strategią Rozwiązania Problemów Społecznych. Dzięki uprzejmości Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Efekt synergii- lubuska ekonomia społeczna mogliśmy rozpocząć proces konsultacji w zakresie tworzenia tego bardzo ważnego dokumentu. Spotkanie poprowadziła Magdalena Popłońska-Kowalska, trenerka z zakresu pracy socjalnej, animacji społeczności lokalnej oraz integracji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, które na co dzień mierzą się z wyzwaniem minimalizowania trudności społecznych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Noclegowni, Straży Miejskiej, a także radna miejska Anna Ast oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska i pracownicy Wydziału Spraw Społecznych. Pochyliliśmy się nad tym dlaczego 'Strategia’ powinna mieć charakter partycypacyjny, co oznacza praca z ludźmi, a nie tylko dla ludzi i poznaliśmy model Organizacji Społeczności Lokalnej i zasady empowermentu.
Przed nami spotkania warsztatowe, podczas których wyznaczymy kierunki działania i obszary do diagnozy społecznej.
Cieszymy się, że wszyscy uczestnicy mieli to samo zdanie i podtrzymują chęć współpracy. Razem możemy więcej!