Fundacja Zaczyn oraz AgeHUB, których celem działania jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i głosu osób starszych w debacie publicznej, a także edukacja cyfrowa osób w wieku 60 plus opracowały i udostępniły podręcznik dla seniorów – Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60 +.

Podręcznik można pobrać ze strony Fundacji pod adresem:

https://agehub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Podr%C4%99cznik-obs%C5%82ugi-komputera-i-internetu.pdf

Zachęcamy do lektury.