plakat w tle człowiek, ma wysuniętą w naszą stronę dłoń

Niskie temperatury są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia szczególnie dla osób bezdomnych. Zwracamy się do mieszkańców miasta z apelem o wszystkich zauważonych przypadkach zagrażających życiu osób bezdomnych. Ważne są wszystkie sygnały dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych tj. ogródki działkowe, piwnice, strychy, śmietniki, opuszczone budynki, klatki schodowe, przystanki autobusowe. Osoby bezdomne często zmieniają miejsca przebywania. Placówką pomocy osobom bezdomnym w Nowej Soli jest noclegownia i jadłodajnia prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół św. Brata Alberta – ul. Topolowa 4, tel. 68 387 37 65, która posiada 34 miejsca od 18.00 do 8.00 (punkt czynny od października do marca). Dziennie jadłodajnia wydaje 90 posiłków od 12.00 do 14.00.
Jednocześnie informujemy, że od 1 listopada 2020 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy o numerze: 800 109 160.