Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli serdecznie zaprasza mieszkańców miasta, w tym także pracowników instytucji i organizacji działających w obszarze polityki społecznej na spotkanie organizowane w dniu 19 września 2022 roku o godzinie 11.30 w sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 49.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki Diagnozy Społecznej Miasta Nowa Sól, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku. Omówione zostaną zdiagnozowane problemy społeczne w mieście oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu ich ograniczanie.

Jak już wcześniej informowaliśmy podstawą do opracowania diagnozy społecznej Nowej Soli był m.in. cykl warsztatów, których celem było omówienie problemów społecznych w mieście oraz czynników i barier ich ograniczania. Dzięki wytężonej pracy osób biorących udział w warsztatach zespół badawczy uzyskał bogaty materiał do analizy, dzięki któremu było możliwe opracowanie diagnozy miasta. Efekt końcowy pracy zarówno mieszkańców jak i zespołu badawczego zostanie zaprezentowany podczas spotkania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.