W uroczystym wydarzeniu pożegnania prezesa Stręka wziął udział prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds spraw społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, skarbnik Izabela Piasta oraz sekretarz miasta Alicja Choptowa-Rutkowska.

Andrzej Stręk, prezes Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przechodzi na emeryturę. Prezydent Jacek Milewski podziękował panu Andrzejowi za wieloletnią wsółpracę, a w liście do niego napisał:

Dziękuję Panu za pracę dla społeczności lokalnej oraz aktywną współpracę, która przebiegała w twórczej i rzeczowej atmosferze. Serdecznie gratuluję Panu osiągnięć w zakresie efektywnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi i sprawnych realizacji inwestycji. Bardzo wysoko cenię sobie zarówno rzeczowość jak i efektywność naszych kontaktów. Zapewniam, że lata naszej wzajemnej współpracy pozostaną w mojej pamięci. Przed Panem nowe wyzwania – to doskonały czas na realizację swoich pasji, które do tej pory ustępowały miejsca pracy zawodowej. Życzę Panu pogody ducha, twórczych sił oraz zdrowia.

W uroczystym wydarzeniu wzięły udział także wiceprezydent ds spraw społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, skarbnik Izabela Piasta oraz sekretarz miasta Alicja Choptowa-Rutkowska.

Życzymy dużo zdrowia!