W środę 16.11 br. w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej rozpoczęli pracę nad kolejnym procesem konsultacyjnym. Wypracowanie wspólnie z mieszkańcami Programu Aktywności Społecznej w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli to teraz priorytetowe zadanie grupy do spraw partycypacji społecznej, przed którą zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacyjnego. Przed grupą złożone i odpowiedzialne zadanie. Program Aktywności Społecznej to dokument wyznaczający kierunki rozwoju Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Założeniem programu jest wspieranie i animowanie inicjatyw mieszkańców Nowej Soli.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty