Napis opieka wytchnieniowa edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnienie przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
MOPS w Nowej Soli w 2023 r. pozyskał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
W tegorocznej edycji Programu, opiekun może otrzymać 240 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej -Skala FIM, które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, 67-100 Nowa Sól.
Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. http://mopsnowasol.pl/
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS w Nowej Soli przy ul. Staszica 1 D, I piętro, pok. 38 oraz pocztą na adres wskazany powyżej.
Nabór wniosków jest otwarty, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej (pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania dziecka/osoby niepełnosprawnej) przyznawane będzie do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, I piętro, pok. 38, tel. 68 506 63 25.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
realizowany przez MOPS w Nowej Soli,
 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
w kwocie 141.216,00 zł.