Do 31 marca tego roku trwa nabór uzupełniający do projektu Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO. Jest to projekt skierowany dla organizacji pozarządowych. Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.
Poszukiwane są osoby, które:
mają pasję, wrażliwość i podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska;
wiedzą jak realizować projekty społeczne i inwestycyjne oraz skąd pozyskiwać na nie fundusze, w tym także posiadają podstawową wiedzę z zakresu struktury pozyskiwania funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej;
wierzą, że mieszkańcy oraz organizacje społeczne powinny uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących dobra wspólnego, w sposób szczególny związanych z ochroną środowiska i klimatu;
posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać innym organizacjom społecznym oraz samorządom;
współpracują z szerokim gronem obywateli, organizacji i samorządów, które to działanie może zostać poparte ich rekomendacją;
działają na obszarze co najmniej jednego z województw: opolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, małopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie i podkarpackie.
Do udziału w projekcie zakwalifikujemy co najmniej 15 osób (ze wskazanych wyżej województw). Dla uczestniczek i uczestników zaplanowaliśmy wynagrodzenie za zrealizowane wsparcie doradcze oraz organizację spotkań nt. dostępnych funduszy.
Uczestników czeka udział w 2 zjazdach szkoleniowych, wizyty studyjne, webinaria edukacyjne, kurs e-learningowy, wymiana doświadczeń z innymi doradczyniami i doradcami Sieci Doradców – Fundusze dla Klimatu, wsparcie ekspertek i ekspertów, minimum 40 godzin pracy doradczej wspierającej minimum 3 społeczności lokalne w trakcie aplikowania o fundusze europejskie na ochronę środowiska, udział w spotkaniach sieciujących oraz ich współorganizowanie.
Więcej informacji pod linkiem: Fundusze dla klimatu – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (ofop.eu)

PDF Fundusze dla Klimatu