Garkifa z żarówką, notesem, lupą i głośnikiem, napis Podsumowanie projektu Nowa Sól na społecznej fali 2022


Drodzy mieszkańcy, społecznicy i wolontariusze, podsumowaliśmy nasze wspólne działania w ramach projektu Nowa Sól na społecznej fali w roku 2022. Wyniki są imponujące. Ilość osób biorących udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i wydarzeniach wolontariackich to łącznie 1 246 osoby. I tak:

  1. „Cykl szkoleń dotyczących technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych” – 23 osoby.
  2. „Grupa robocza ds. partycypacji społecznej i przeprowadzenie 6 procesów konsultacyjnych” – 17 osób.
  3. Działania w ramach „Nowosolskiego Centrum Wolontariatu” – 58 osób.
  4. „Dzień Wolontariusza Nowosolskie Kryształy Wolontariatu” – 134 osoby.
  5. Szkolenia i warsztaty w ramach działania „Aktywni mieszkańcy” – 82 osoby.
  6. Procesy partycypacyjne (konsultacyjne) – 778 osób.
  7. „IV Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej” – 102 osoby.

BRAWO WY!
To dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu osiągnęliśmy taki wynik. Mamy razem wspólną misję, aby w kolejnych latach fala, na której obecnie płyniemy pięła się tylko w górę.
Dla zainteresowanych w załączeniu wykaz podjętych przedsięwzięć w podziale tematycznym wynikającym z projektu.

Projekt Nowa Sól na społecznej fali realizowany jest przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty

GRAFIKA Z NAPISEM pODSUMOWANIE PROJEKTU - 2022 ROK