na zdjęciu brama stadionu w Nowej Soli z banerem punkt poboru badań na covid 19

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test? Zrób go w punkcie pobrań zlokalizowanym w Nowej Soli.

Punkt zlokalizowany przy Stadionie Miejskim przy ul. 1 – Maja 26.

Tylko dla pacjentów ze skierowaniem.
Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek-piątek 15.30-19.30
sobota-niedziela 10.00-14.00
Telefon dla pacjentów: 500 078 090

Na badanie:

zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.
Jak przygotować się do badania diagnostycznego

Minimum 2 godziny przed badaniem:

nie spożywaj posiłków nie pij
nie żuj gumy
nie płucz jamy ustnej i nosa
nie myj zębów
nie przyjmuj leków
nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.