W sobotę (06.05. br.) członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli odbyli swoje pierwsze wspólne szkolenie. W Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli młodzi ludzie uczyli się poprzez dyskusję, pracę w grupach, gry i symulacje jak zbudować zespół – jak rozwinąć współpracę w Radzie?, jak efektywnie się komunikować – jak się dogadać? Ćwiczyli jak konstruktywnie wyrażać swoje oczekiwania i informacje zwrotne?, trenowali asertywne reagowania na krytykę. Dowiedzieli się jak radzić sobie ze stresem i emocjami?

Szkolenie miało na celu przygotowanie młodzieży do dalszej działalności jako radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Warsztaty poprowadził Damian Dec. Od 2004 roku związany z sektorem organizacji
pozarządowych, autor i realizator wielu projektów społecznych. Posiadający 19 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i spotkań w obszarze edukacji społecznej i obywatelskiej w tym dotyczących zwiększania zaangażowania młodzieży m.in. poprzez wykorzystanie mechanizmów partycypacji.

Szkolenie  zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty