plakat z hasłem pomoc społeczna promocja i ochrona zdrowia, na środku serce

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (usługi opiekuńcze).

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 28 grudnia 2022 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

POMOC SPOŁECZNA ORAZ PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Lp.Nazwa podmiotu (zadanie)Dotacja przyznana               2023 r.
1Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Jedności 22 B, Zielona Góra, KRS 0000225587: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  2 465 971,96 zł