dzieci na ulicy łapią wielkie bańki mydlane

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. – pełne ogłoszenie w pliku pdf: