Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 25 stycznia 2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 04.12.2020 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury, Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia, a także Kultury fizycznej i turystyki. Przyznał dotacje zgodnie z poniższym zestawieniem: