Logo PFRON

4 września ruszyła w ramach PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

W związku z tym można składać wnioski o wypożyczenie: 

– urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku;

– oprogramowania wspierającego komunikację alternatywną;

– powiększalników;

– aparatów słuchowych;

– drukarek brajlowskich;

– notesów dla osób niewidomych;

– podnośników, wózków, skuterów.

Wniosek może złożyć każdy, kto ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne; oraz w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – link: https://sow.pfron.org.pl/.

Po sprawdzeniu wniosków każdy ma możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii.

Więcej informacji na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl