plakat wspieraj seniora

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, został uruchomiony nowy program dla seniorów. Seniorzy, aby chronić swoje zdrowie nie powinni wychodzić z domu bez potrzeby. W sytuacji
gdy nie posiadają rodziny, ani wsparcia od osób bliskich lub swoich sąsiadów, seniorzy powyżej 70 roku życia, mogą zadzwonić na numer infolinii 22 505 11 11, gdzie zgłoszą potrzebę zrobienia im zakupów spożywczych, środków higieny lub leków. Zgodnie z wytycznymi Programu, koszty zakupów pokrywa senior.

SENIORZE, ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE, MUSISZ:
1.Zadzwonić na infolinię – numer 22 505 11 11,
2.Podać swoje dane oraz określić pomoc, o którą prosisz:
zrobienie i dostarczenie zakupów z podstawowymi artykułami spożywczymi, zakup i dostarczenie niezbędnych środków czystości, zakup i dostarczenie leków (senior musi otrzymać od lekarza numer recepty).
3.Oczekiwać na telefon pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w celu uzgodnienia szczegółów.
Pracownik przyjdzie o umówionej godzinie oraz okaże legitymację pracownika MOPS.