W kwietniu 2021 r. Nowa Sól wprowadziła innowacyjny program społeczny – Nowosolską Kartę Seniora (NKS), dedykowaną mieszkańcom miasta, którzy ukończyli 60 lat. Program cieszy się ogromnym powodzeniem, a liczba beneficjentów dynamicznie rośnie. Dziś, podczas corocznego spotkania z partnerami programu, prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Karina Jarosz podzielili się statystykami dotyczącymi realizacji NKS oraz złożyli podziękowania dla zaangażowanych partnerów.
Program NKS umożliwia seniorom korzystanie z preferencyjnych cen na towary i usługi oferowane przez lokalnych partnerów. Dotychczas program zgromadził 40 partnerów, z czego 36 pochodzi z samej Nowej Soli, a 4 spoza miasta, mówi Tomasz Czerwoniak, koordynator programu z wydziału Spraw Społecznych UM w Nowej Soli.
Do 7 grudnia wydano już imponującą liczbę 4000 kart, co stanowi ponad 1/3 populacji seniorów w Nowej Soli. Zważywszy na prognozy, według których do końca 2023 roku ponad 11 500 mieszkańców Nowej Soli osiągnie wiek powyżej 60 lat, program z pewnością zyska jeszcze większą popularność.
Wartościowe korzyści, jakie program niesie dla seniorów, zostały podkreślone przez prezydenta Jacka Milewskiego. „Nowosolska Karta Seniora to nie tylko zbiór zniżek, ale także społeczna inicjatywa, która integruje naszą starszą społeczność i zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta” – stwierdził prezydent Milewski.
Wiceprezydent Karina Jarosz podzieliła się informacjami dotyczącymi korzystania z oferty programu. W 2021 roku posiadacze NKS skorzystali z oferty jednostek miejskich, takich jak MOSIR, NDK, MBP, Muzeum Miejskie i MZGiK, aż 6000 razy. W 2022 roku liczba ta wzrosła do 10 000, a w 2023 roku (do końca listopada) osiągnęła 10 500, łącznie 26 500 korzystań.
Szczegółowe statystyki obejmujące różne dziedziny życia kulturalnego i rekreacyjnego pokazują, że Nowosolscy Seniorzy chętnie korzystają z dostępnych opcji. Pływalnia Solan została odwiedzona 21 200 razy, a Statek Laguna 234 razy. Oferta kulturalna NDK cieszyła się popularnością ponad 2600 razy, zaś Park Fizyki odwiedziło około 150 posiadaczy NKS.
Podczas dzisiejszego spotkania z partnerami programu, pan Mirosław Bleszcz odebrał Nowosolską Kartę Seniora o okrągłym numerze 4000. To ważne wydarzenie podkreśla, jak dużym zainteresowaniem program cieszy się wśród mieszkańców.
Nowosolska Karta Seniora to inicjatywa, która nie tylko przynosi konkretną korzyść dla seniorów, ale również promuje ideę przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie. Program ten stanowi doskonały przykład, jak współpraca pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwłaszcza tej grupy wiekowej.