Przypadający 15 czerwca Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia w celu zwrócenia uwagi na powszechny problem łamania praw osób starszych. Dzień ten jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na sytuację i potrzeby seniorów, a także poruszenia kwestii dotyczących praw osób starszych w każdym aspekcie życia – rodzinnym, społecznym czy gospodarczym.
W czasach kiedy społeczeństwo starzeje się (według prognoz w 2050 roku osoby starsze będą stanowić około 40% społeczeństwa), istotna jest edukacja zarówno młodego pokolenia w kwestii praw osób starszych oraz podniesienie świadomości samych seniorów o przysługujących im prawach. Polscy seniorzy są tradycjonalistami i są bardziej zorientowani na rodzinę niż seniorzy z Europy Zachodniej. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany społeczne i gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że ta grupa konsumencka bardzo się poszerzyła i zróżnicowała. Seniorzy są bardziej aktywni i chętnie korzystają z możliwości aktywnego i twórczego życia czego konsekwencją jest zwiększenie liczby podmiotów, które oferują swoje usługi seniorom. Daje to seniorom większe możliwości i odpowiada ich potrzebom, ale wiąż się również z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony seniorów przed nieuczciwymi praktykami. W bieżącym roku Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych postanowił skupić się na kwestii praw konsumenckich i nadużyć z jakimi borykają się seniorzy w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk handlowych. Chcemy uświadomić nowosolskich seniorów, że mogą bronić się przed nieuczciwymi praktykami i uczulić na wszelkie przejawy nadużyć. W tym celu zaplanowane zostały spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Panią Katarzyną Kwiatkowską. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 czerwca w Dziennym Domu Senior +. Drugie natomiast, ogólnodostępne dla nowosolskich seniorów odbędzie się 30 czerwca o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, na które serdecznie zapraszamy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy seniorów do zgłaszania swojej chęci uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 68 4590327 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli pok. 109 oraz poprzez adres e-mail: sprawyspoleczne@nowasol.pl. Seniorzy zostaną wyposażeni w niezbędny pakiet wiedzy na temat przysługujących praw oraz miejsc i podmiotów, które udzielają wsparcia i pomocy w zakresie praw konsumenckich. Zachęcamy również seniorów to zgłaszania do urzędu tematów/problemów, które mogłyby być poruszone podczas spotkania, a my przekażemy je Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów, który omówi je podczas spotkania w dniu 30 czerwca.