Plakat informujący o godzinach otwarcia nowosolskich świetlic placówek wsparcia dziennego

Zapraszamy dzieci do placówek wsparcia dziennego (świetlic) na terenie miasta Nowa Sól.

Placówka wsparcia dziennego wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne. Jednocześnie przypominamy, że aby zapisać dziecko do placówki należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem w siedzibie świetlicy. Szczegóły na plakacie.

Plakat informujący o godzinach otwarcia świetlic placówek wsparcia dziennego w Nowej Soli