Informujemy, że istnieje możliwość zaszczepienia się 3 dawką przeciwko COVID- 19. Do szczepienia uprawnione są osoby, które:

  •  ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej),
  • pracownicy medyczni mających stały kontakt z pacjentem
  • zaszczepieni szczepionką Pfizer po upływie 6 miesięcy od szczepienia (rejestracja od 24 września)!

Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia 24 marca lub wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdzie 24 września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.

  • Mają poważne zaburzenia odporności. E-skierowanie otrzymały osoby, które są:

– w trakcie leczenia przeciwnowotworowego

– po przeszczepach narządów,  przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne

– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat

– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)

– z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV

– leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną

– dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

Szczepienia możliwe są w powszechnym punkcie szczepień przy ul. Piłsudskiego 49  w Nowej Soli , od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu :  699 711 845 lub w siedzibie powszechnego punktu szczepień.

Przypominamy naszym mieszkańcom o możliwość skorzystania z transportu do punktów szczepień.

Transport do punktów szczepień przeznaczony jest dla osób: 

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

*które są zarejestrowane na szczepienie i mają wyznaczony termin (datę i godzinę) szczepienia. Prosimy o poinformowanie koordynatora o potrzebie skorzystania z transportu bezpośrednio po zarejestrowaniu na szczepienie i wyznaczeniu terminu!

W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejskim Koordynatorem ds. udzielania informacji nt. Narodowego Programu Szczepień tel. 534 760 150 w nast. godz.: Pon. 7:30-15:30, Wt. 7:30 – 15:30, Śr. 9:00 – 17:00, Czw. 7:30 – 15:30, Pt. 7:30 – 15:00.