Czas powakacyjny to czas powrotu na salę szkoleniową – w naszym projekcie „Nowa Sól na społecznej fali” bardzo dużo się dzieje. Za nami 3 spotkania dla miejskich organizacji pozarządowych, społeczników i osób organizujących wolontariat.
11 października – odbyło się szkolenie dotyczące konkursów ogłaszanych przez Narodowy Instytut Wolności. Uczestnicy poznali programy dotacyjne NIW, zapoznali się z kryteriami wyboru projektów i terminami naborów.
18 października – szkolenie dotyczyło aspektów formalno-prawnych zatrudniania wolontariuszy. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi przepisami regulującymi kwestie wolontariatu, takimi jak: zawieranie umów z wolontariuszami, ubezpieczanie wolontariuszy, obowiązki organizacji i wolontariusza oraz dokumentowania pracy wolontariuszy.
25 października – uczestnicy szkolenia zapoznali się z cechami dobrego projektu, podstawowymi elementami projektu: diagnozą, celem, grupą docelową, działaniami, rezultatami oraz tym, jak dobrze uzasadnić potrzebę realizacji projektu, a także z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie określania celów i rezultatów.
Szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

#AktywniObywateleGranty